Belgium Model Academy | Photography | Model Info | Zeepreventorium | Computers & servers

Statistiques

Back to the roots


/root/

— No website here... —

De directory-listing van de de server logs van gisteren.
“Undefined domain” zijn HTTP/1.0 aanvragen (zonder host-aanduiding), zij worden doorverwezen naar de root.

 • Size: grootte van de logfile
 • Request: aantal requests (aanvraag van pagina of pagina-element)
 • Html: aantal pagina-aanvragen
 • Hosts: aantal individuele hosts (individuele bezoekers)
 • Month: Aantal individuele bezoekers/maand
 • Evo: evolutie ten opzichte van eergisteren
 • Dyn: dynamisch gegenereerde pagina's
 • Hack: hackers attempts (pogingen om in te breken in de server)
 • Inter: interessantheidsratio: hoeveel pagina's leest een gemiddelde bezoeker
 • Load: gemiddeld hoeveel elementen per pagina (serverbelasting per pagina)

Le répertoire du journal de bord du serveur.
“Undefined domain” sont des demandes HTTP/1.0 (sans indication de 'host' ou domaine), qui sont renvoyées au root (racine du serveur).

 • Size: longueur du fichier de statistiques
 • Request: nombre de demandes (demande de page ou d'autres éléments)
 • Html: nombre de pages demandées
 • Hosts: nombre de visiteurs (adresses uniques)
 • Month: nombre de visiteurs uniques par mois
 • Evo: Úvolution par rapport Ó avant-hier
 • Dyn: pages crées dynamiquement
 • Hack: tentatives d'effraction
 • Inter: combien de pages lit un visiteur en moyenne?
 • Load: nombre d'éléments à charger par page
Log file      Log size Request  Html  Hosts  Month  Evo  Dyn Hack Inter  Load
academy.txt     106,735   494   278   196  6,329  -16   0   3  1.42  1.78 Belgium Model Academy
bib.txt       11,461   60   38   27   772   1   0   0  1.41  1.58 Boekengids bibliotheek
loewe.txt      11,726   67   22   19   502   2   0  10  1.16  3.05 Gallery Loewe Knokke
model.txt      102,228   488   279   126  3,732   2   0   2  2.21  1.75 Model Info
pics.txt      727,036  2,979  1,146   852 25,878  -11  176   3  1.55  2.25 Fotografie
root.txt       39,441   225   131   97  2,726   6   3   3  1.38  1.68 Root
server.txt    2,482,001  9,747  3,400  2,274 64,233  137   9   3  1.50  2.86 Een eigen server thuis
undef.txt      88,443   502   286   258  5,079  92   0  12  1.11  1.76-
zpm.txt       444,310  1,909   749   478  9,757  158   0   9  1.57  2.55 Anciens Zeepreventorium
Totalen      4,013,381 16,471  6,329  4,327 118,637  371

Processing ready: 08-13-2022 00:39:28