Belgium Model Academy | Photography | Model Info | Zeepreventorium | Computers & servers

Statistiques

Back to the roots


/root/

— No website here... —

De directory-listing van de de server logs van gisteren.
“Undefined domain” zijn HTTP/1.0 aanvragen (zonder host-aanduiding), zij worden doorverwezen naar de root.

 • Size: grootte van de logfile
 • Request: aantal requests (aanvraag van pagina of pagina-element)
 • Html: aantal pagina-aanvragen
 • Hosts: aantal individuele hosts (individuele bezoekers)
 • Month: Aantal individuele bezoekers/maand
 • Evo: evolutie ten opzichte van eergisteren
 • Dyn: dynamisch gegenereerde pagina's
 • Hack: hackers attempts (pogingen om in te breken in de server)
 • Inter: interessantheidsratio: hoeveel pagina's leest een gemiddelde bezoeker
 • Load: gemiddeld hoeveel elementen per pagina (serverbelasting per pagina)

Le répertoire du journal de bord du serveur.
“Undefined domain” sont des demandes HTTP/1.0 (sans indication de 'host' ou domaine), qui sont renvoyées au root (racine du serveur).

 • Size: longueur du fichier de statistiques
 • Request: nombre de demandes (demande de page ou d'autres éléments)
 • Html: nombre de pages demandées
 • Hosts: nombre de visiteurs (adresses uniques)
 • Month: nombre de visiteurs uniques par mois
 • Evo: évolution par rapport à avant-hier
 • Dyn: pages crées dynamiquement
 • Hack: tentatives d'effraction
 • Inter: combien de pages lit un visiteur en moyenne?
 • Load: nombre d'éléments à charger par page
Log file      Log size Request  Html  Hosts  Month  Evo  Dyn Hack Inter  Load
academy.txt     70,258   343   125   50  1,956  -16   0   4  2.50  2.74 Belgium Model Academy
bib.txt       18,482   108   55   51  1,328   7   0   0  1.08  1.96 Boekengids bibliotheek
jacquemine.txt    52,119   272   20   19   888  -11   0   2  1.05 13.60 Jacquemine B&B
loewe.txt       3,559   22    5    4   453  -11   0   2  1.25  4.40 Gallery Loewe Knokke
model.txt      66,925   299   121   98  3,082  -5   0   3  1.23  2.47 Model Info
pics.txt      649,031  2,787   507   445 15,690  -81   1   0  1.14  5.49 Fotografie
root.txt       20,001   103   40   34  1,297  -10   2   2  1.24  2.45 Root
server.txt    1,797,392  7,413  1,482   982 33,944 -155  48  31  1.56  4.85 Een eigen server thuis
undef.txt      28,750   186   139   101  2,577  16   0  38  1.38  1.34-
zpm.txt       377,067  1,799   272   210  9,201 -100   0   2  1.30  6.61 Anciens Zeepreventorium
Totalen      3,083,584 13,332  2,766  1,994 70,782 -366

Processing ready: 06-20-2018 00:28:39

Het aantal individuele bezoekers wordt redelijk goed benaderd (ik heb het vergeleken met de Google webmaster utilities). Een bezoeker is een unkeke combinatie IP adres + user agent (firefox, chrome, safari,...) die minstens één html pagina binnenhaalt. Om het aantal menselijke bezoekers te tellen wordt nagezien of ze ook de bijhorende grafische elementen ophalen: een robot haalt enkel de tekst binnen.

Grafische voorstelling van de bezoekerstatistieken van de server, per dag en per site.

Le nombre de visiteurs effectifs est assez correct, j'ai comparé les valeurs avec celles de Google webmaster tools qui donne des renseignements très complets. Un visiteur est une combinaison unique d'une adresse IP et d'un user agent (internet explorer, firefox, chrome,...) Pour différencier un visiteur humain d'un robot, je controle que les éléments graphiques d'une page sont également demandés: un robot de demande que le texte.

Représentation graphique du nombre de visiteurs du serveur, classé par jour et par site.


Webmaster: Marc Doigny