Belgium Model Academy | Photography | Model Info | Zeepreventorium | Computers & servers

Statistiques

Back to the roots


/root/

— No website here... —

De directory-listing van de de server logs van gisteren.
“Undefined domain” zijn HTTP/1.0 aanvragen (zonder host-aanduiding), zij worden doorverwezen naar de root.

 • Size: grootte van de logfile
 • Request: aantal requests (aanvraag van pagina of pagina-element)
 • Html: aantal pagina-aanvragen
 • Hosts: aantal individuele hosts (individuele bezoekers)
 • Month: Aantal individuele bezoekers/maand
 • Evo: evolutie ten opzichte van eergisteren
 • Dyn: dynamisch gegenereerde pagina's
 • Hack: hackers attempts (pogingen om in te breken in de server)
 • Inter: interessantheidsratio: hoeveel pagina's leest een gemiddelde bezoeker
 • Load: gemiddeld hoeveel elementen per pagina (serverbelasting per pagina)

Le répertoire du journal de bord du serveur.
“Undefined domain” sont des demandes HTTP/1.0 (sans indication de 'host' ou domaine), qui sont renvoyées au root (racine du serveur).

 • Size: longueur du fichier de statistiques
 • Request: nombre de demandes (demande de page ou d'autres éléments)
 • Html: nombre de pages demandées
 • Hosts: nombre de visiteurs (adresses uniques)
 • Month: nombre de visiteurs uniques par mois
 • Evo: évolution par rapport à avant-hier
 • Dyn: pages crées dynamiquement
 • Hack: tentatives d'effraction
 • Inter: combien de pages lit un visiteur en moyenne?
 • Load: nombre d'éléments à charger par page
Log file      Log size Request  Html  Hosts  Month  Evo  Dyn Hack Inter  Load
academy.txt     106,445   487   317   174  4,909  11   0   2  1.82  1.54 Belgium Model Academy
bib.txt       16,264   99   60   56  1,404   9   0   1  1.07  1.65 Boekengids bibliotheek
loewe.txt       7,852   44   24   23   545   5   0   1  1.04  1.83 Gallery Loewe Knokke
model.txt      116,837   478   194   137  4,484  -13   0   2  1.42  2.46 Model Info
pics.txt      898,039  3,672  1,016  1,003 32,519  -84  218  30  1.23  2.98 Fotografie
root.txt       39,839   212   99   92  2,620   5   9   3  1.17  1.96 Root
server.txt    3,370,873 13,150  3,601  2,844 79,606  197   7   0  1.27  3.64 Een eigen server thuis
undef.txt      195,601   774   150   96  2,858   1   9  32  1.66  4.87-
zpm.txt       414,439  1,744   550   321 11,486  -64   1   6  1.72  3.17 Anciens Zeepreventorium
Totalen      5,166,189 20,660  6,011  4,746 140,364  67

Processing ready: 01-27-2022 00:54:49

Het aantal individuele bezoekers wordt redelijk goed benaderd (ik heb het vergeleken met de Google webmaster utilities). Een bezoeker is een unkeke combinatie IP adres + user agent (firefox, chrome, safari,...) die minstens één html pagina binnenhaalt. Om het aantal menselijke bezoekers te tellen wordt nagezien of ze ook de bijhorende grafische elementen ophalen: een robot haalt enkel de tekst binnen.

Grafische voorstelling van de bezoekerstatistieken van de server, per dag en per site.

Le nombre de visiteurs effectifs est assez correct, j'ai comparé les valeurs avec celles de Google webmaster tools qui donne des renseignements très complets. Un visiteur est une combinaison unique d'une adresse IP et d'un user agent (internet explorer, firefox, chrome,...) Pour différencier un visiteur humain d'un robot, je controle que les éléments graphiques d'une page sont également demandés: un robot de demande que le texte.

Représentation graphique du nombre de visiteurs du serveur, classé par jour et par site.


Webmaster: Marc Doigny