Belgium Model Academy | Photography | Model Info | Zeepreventorium | Computers & servers

Statistiques

Back to the roots


/root/

— No website here... —

De directory-listing van de de server logs van gisteren.
“Undefined domain” zijn HTTP/1.0 aanvragen (zonder host-aanduiding), zij worden doorverwezen naar de root.

 • Size: grootte van de logfile
 • Request: aantal requests (aanvraag van pagina of pagina-element)
 • Html: aantal pagina-aanvragen
 • Hosts: aantal individuele hosts (individuele bezoekers)
 • Month: Aantal individuele bezoekers/maand
 • Evo: evolutie ten opzichte van eergisteren
 • Dyn: dynamisch gegenereerde pagina's
 • Hack: hackers attempts (pogingen om in te breken in de server)
 • Inter: interessantheidsratio: hoeveel pagina's leest een gemiddelde bezoeker
 • Load: gemiddeld hoeveel elementen per pagina (serverbelasting per pagina)

Le répertoire du journal de bord du serveur.
“Undefined domain” sont des demandes HTTP/1.0 (sans indication de 'host' ou domaine), qui sont renvoyées au root (racine du serveur).

 • Size: longueur du fichier de statistiques
 • Request: nombre de demandes (demande de page ou d'autres éléments)
 • Html: nombre de pages demandées
 • Hosts: nombre de visiteurs (adresses uniques)
 • Month: nombre de visiteurs uniques par mois
 • Evo: évolution par rapport à avant-hier
 • Dyn: pages crées dynamiquement
 • Hack: tentatives d'effraction
 • Inter: combien de pages lit un visiteur en moyenne?
 • Load: nombre d'éléments à charger par page
Log file      Log size Request  Html  Hosts  Month  Evo  Dyn Hack Inter  Load
academy.txt     93,495   464   251   68  2,213  -6   0   5  3.69  1.85 Belgium Model Academy
bib.txt       14,362   85   40   40  1,497  -10   0   1  1.00  2.12 Boekengids bibliotheek
jacquemine.txt    65,788   338   21   18   741  -7   0   4  1.17 16.10 Jacquemine B&B
loewe.txt       5,829   37    7    7   430  -8   0   1  1.00  5.29 Gallery Loewe Knokke
model.txt      82,469   362   149   101  2,939   3   0   9  1.48  2.43 Model Info
pics.txt      753,822  3,264  1,422   931 17,769  350   2   1  1.53  2.29 Fotografie
root.txt       32,868   177   44   60  1,644   5  27   0  1.18  2.49 Root
server.txt    1,307,980  5,654  1,610  1,223 38,846  -74  294  32  1.56  2.97 Een eigen server thuis
undef.txt      20,417   106   94   58  2,277  -19   0   0  1.62  1.13-
zpm.txt       379,191  1,799   455   347 10,119  10   0   6  1.31  3.95 Anciens Zeepreventorium
Totalen      2,756,221 12,286  4,093  2,853 78,231  244

Processing ready: 08-19-2018 00:28:50

Het aantal individuele bezoekers wordt redelijk goed benaderd (ik heb het vergeleken met de Google webmaster utilities). Een bezoeker is een unkeke combinatie IP adres + user agent (firefox, chrome, safari,...) die minstens één html pagina binnenhaalt. Om het aantal menselijke bezoekers te tellen wordt nagezien of ze ook de bijhorende grafische elementen ophalen: een robot haalt enkel de tekst binnen.

Grafische voorstelling van de bezoekerstatistieken van de server, per dag en per site.

Le nombre de visiteurs effectifs est assez correct, j'ai comparé les valeurs avec celles de Google webmaster tools qui donne des renseignements très complets. Un visiteur est une combinaison unique d'une adresse IP et d'un user agent (internet explorer, firefox, chrome,...) Pour différencier un visiteur humain d'un robot, je controle que les éléments graphiques d'une page sont également demandés: un robot de demande que le texte.

Représentation graphique du nombre de visiteurs du serveur, classé par jour et par site.


Webmaster: Marc Doigny