Belgium Model Academy | Photography | Model Info | Zeepreventorium | Computers & servers

Statistiques

Back to the roots


/root/

— No website here... —

De directory-listing van de de server logs van gisteren.
“Undefined domain” zijn HTTP/1.0 aanvragen (zonder host-aanduiding), zij worden doorverwezen naar de root.

 • Size: grootte van de logfile
 • Request: aantal requests (aanvraag van pagina of pagina-element)
 • Html: aantal pagina-aanvragen
 • Hosts: aantal individuele hosts (individuele bezoekers)
 • Month: Aantal individuele bezoekers/maand
 • Evo: evolutie ten opzichte van eergisteren
 • Dyn: dynamisch gegenereerde pagina's
 • Hack: hackers attempts (pogingen om in te breken in de server)
 • Inter: interessantheidsratio: hoeveel pagina's leest een gemiddelde bezoeker
 • Load: gemiddeld hoeveel elementen per pagina (serverbelasting per pagina)

Le répertoire du journal de bord du serveur.
“Undefined domain” sont des demandes HTTP/1.0 (sans indication de 'host' ou domaine), qui sont renvoyées au root (racine du serveur).

 • Size: longueur du fichier de statistiques
 • Request: nombre de demandes (demande de page ou d'autres éléments)
 • Html: nombre de pages demandées
 • Hosts: nombre de visiteurs (adresses uniques)
 • Month: nombre de visiteurs uniques par mois
 • Evo: évolution par rapport à avant-hier
 • Dyn: pages crées dynamiquement
 • Hack: tentatives d'effraction
 • Inter: combien de pages lit un visiteur en moyenne?
 • Load: nombre d'éléments à charger par page
Log file      Log size Request  Html  Hosts  Month  Evo  Dyn Hack Inter  Load
academy.txt     79,476   353   190   104  5,226  -73   2   3  1.85  1.84 Belgium Model Academy
bib.txt       14,985   89   50   48  1,818  -13   0   0  1.04  1.78 Boekengids bibliotheek
loewe.txt       6,168   34   18   16   450   1   0   1  1.12  1.89 Gallery Loewe Knokke
model.txt      92,761   399   174   127  4,812  -35   2   1  1.39  2.27 Model Info
pics.txt      788,779  3,171   875   932 27,782   6  153   0  1.10  3.08 Fotografie
root.txt       33,653   152   42   43  2,098  -28   4   1  1.07  3.30 Root
server.txt    2,696,616 10,220  2,364  2,178 61,303  139  24   2  1.10  4.28 Een eigen server thuis
undef.txt      17,959   134   71   57  1,823  -4   0   0  1.25  1.89-
zpm.txt       318,648  1,501   457   307 11,464  -78   3   7  1.50  3.26 Anciens Zeepreventorium
Totalen      4,049,045 16,053  4,241  3,812 116,861  -85

Processing ready: 01-22-2021 00:49:10

Het aantal individuele bezoekers wordt redelijk goed benaderd (ik heb het vergeleken met de Google webmaster utilities). Een bezoeker is een unkeke combinatie IP adres + user agent (firefox, chrome, safari,...) die minstens één html pagina binnenhaalt. Om het aantal menselijke bezoekers te tellen wordt nagezien of ze ook de bijhorende grafische elementen ophalen: een robot haalt enkel de tekst binnen.

Grafische voorstelling van de bezoekerstatistieken van de server, per dag en per site.

Le nombre de visiteurs effectifs est assez correct, j'ai comparé les valeurs avec celles de Google webmaster tools qui donne des renseignements très complets. Un visiteur est une combinaison unique d'une adresse IP et d'un user agent (internet explorer, firefox, chrome,...) Pour différencier un visiteur humain d'un robot, je controle que les éléments graphiques d'une page sont également demandés: un robot de demande que le texte.

Représentation graphique du nombre de visiteurs du serveur, classé par jour et par site.


Webmaster: Marc Doigny