Belgium Model Academy | Photography | Model Info | Zeepreventorium | Computers & servers

Statistiques

Back to the roots


/root/

— No website here... —

De directory-listing van de de server logs van gisteren.
“Undefined domain” zijn HTTP/1.0 aanvragen (zonder host-aanduiding), zij worden doorverwezen naar de root.

 • Size: grootte van de logfile
 • Request: aantal requests (aanvraag van pagina of pagina-element)
 • Html: aantal pagina-aanvragen
 • Hosts: aantal individuele hosts (individuele bezoekers)
 • Month: Aantal individuele bezoekers/maand
 • Evo: evolutie ten opzichte van eergisteren
 • Dyn: dynamisch gegenereerde pagina's
 • Hack: hackers attempts (pogingen om in te breken in de server)
 • Inter: interessantheidsratio: hoeveel pagina's leest een gemiddelde bezoeker
 • Load: gemiddeld hoeveel elementen per pagina (serverbelasting per pagina)

Le répertoire du journal de bord du serveur.
“Undefined domain” sont des demandes HTTP/1.0 (sans indication de 'host' ou domaine), qui sont renvoyées au root (racine du serveur).

 • Size: longueur du fichier de statistiques
 • Request: nombre de demandes (demande de page ou d'autres éléments)
 • Html: nombre de pages demandées
 • Hosts: nombre de visiteurs (adresses uniques)
 • Month: nombre de visiteurs uniques par mois
 • Evo: Úvolution par rapport Ó avant-hier
 • Dyn: pages crées dynamiquement
 • Hack: tentatives d'effraction
 • Inter: combien de pages lit un visiteur en moyenne?
 • Load: nombre d'éléments à charger par page
Log file      Log size Request  Html  Hosts  Month  Evo  Dyn Hack Inter  Load
academy.txt     107,498   517   244   157  6,295  -55   0   1  1.55  2.12 Belgium Model Academy
loewe.txt      11,752   62   23   19   372   7   0   0  1.21  2.70 Gallery Loewe Knokke
model.txt      114,545   539   179   136  3,883   7   0   0  1.32  3.01 Model Info
pics.txt      586,817  2,684   714   625 36,644 -617  74  36  1.26  3.41 Fotografie
root.txt       60,836   336   125   113  9,558 -213   3   1  1.13  2.62 Root
server.txt    3,268,929 13,588  5,093  2,411 73,254  -32   7  18  2.12  2.66 Een eigen server thuis
undef.txt      61,062   290   61   52  3,107  -53   1   6  1.19  4.68-
zpm.txt       301,249  1,469   472   409 11,820  16   0  17  1.15  3.11 Anciens Zeepreventorium
Totalen      4,512,688 19,485  6,911  3,922 146,507 -940

Processing ready: 02-03-2023 00:01:03