Belgium Model Academy | Photography | Model Info | Zeepreventorium | Computers & servers

Statistiques

Back to the roots


/root/

— No website here... —

De directory-listing van de de server logs van gisteren.
“Undefined domain” zijn HTTP/1.0 aanvragen (zonder host-aanduiding), zij worden doorverwezen naar de root.

 • Size: grootte van de logfile
 • Request: aantal requests (aanvraag van pagina of pagina-element)
 • Html: aantal pagina-aanvragen
 • Hosts: aantal individuele hosts (individuele bezoekers)
 • Month: Aantal individuele bezoekers/maand
 • Evo: evolutie ten opzichte van eergisteren
 • Dyn: dynamisch gegenereerde pagina's
 • Hack: hackers attempts (pogingen om in te breken in de server)
 • Inter: interessantheidsratio: hoeveel pagina's leest een gemiddelde bezoeker
 • Load: gemiddeld hoeveel elementen per pagina (serverbelasting per pagina)

Le répertoire du journal de bord du serveur.
“Undefined domain” sont des demandes HTTP/1.0 (sans indication de 'host' ou domaine), qui sont renvoyées au root (racine du serveur).

 • Size: longueur du fichier de statistiques
 • Request: nombre de demandes (demande de page ou d'autres éléments)
 • Html: nombre de pages demandées
 • Hosts: nombre de visiteurs (adresses uniques)
 • Month: nombre de visiteurs uniques par mois
 • Evo: Úvolution par rapport Ó avant-hier
 • Dyn: pages crées dynamiquement
 • Hack: tentatives d'effraction
 • Inter: combien de pages lit un visiteur en moyenne?
 • Load: nombre d'éléments à charger par page
Log file      Log size Request  Html  Hosts  Month  Evo  Dyn Hack Inter  Load


academy.txt     91,096   426   202   150  5,238  -25   0   1  1.35  2.11 Belgium Model Academy
loewe.txt       5,844   29    7    7   297  -3   0   1  1.00  4.14 Gallery Loewe Knokke
model.txt      48,835   235   131   87  3,622  -35   0   0  1.51  1.79 Model Info
pics.txt      544,040  2,459   856  1,077 32,350  -1  439   3  1.20  1.90 Fotografie
root.txt      887,131  3,754   157   144  3,713  21   5   0  1.12 23.17 Root
server.txt    1,585,668  6,812  3,036  2,575 69,195  278  14  33  1.18  2.23 Een eigen server thuis
undef.txt      90,230   499   237   210  6,395  -3   2   6  1.14  2.09-
zpm.txt       347,321  1,643   545   322  9,418   8   0   4  1.69  3.01 Anciens Zeepreventorium
Totalen      3,600,165 15,857  5,171  4,572 130,622  240

Processing ready: 04-24-2024 00:01:04


Server opgestart mei 2008
Webmaster: Marc Doigny