Belgium Model Academy | Photography | Model Info | Zeepreventorium | Computers & servers

Statistiques

Back to the roots


/root/

— No website here... —

De directory-listing van de de server logs van gisteren.
“Undefined domain” zijn HTTP/1.0 aanvragen (zonder host-aanduiding), zij worden doorverwezen naar de root.

 • Size: grootte van de logfile
 • Request: aantal requests (aanvraag van pagina of pagina-element)
 • Html: aantal pagina-aanvragen
 • Hosts: aantal individuele hosts (individuele bezoekers)
 • Month: Aantal individuele bezoekers/maand
 • Evo: evolutie ten opzichte van eergisteren
 • Dyn: dynamisch gegenereerde pagina's
 • Hack: hackers attempts (pogingen om in te breken in de server)
 • Inter: interessantheidsratio: hoeveel pagina's leest een gemiddelde bezoeker
 • Load: gemiddeld hoeveel elementen per pagina (serverbelasting per pagina)

Le répertoire du journal de bord du serveur.
“Undefined domain” sont des demandes HTTP/1.0 (sans indication de 'host' ou domaine), qui sont renvoyées au root (racine du serveur).

 • Size: longueur du fichier de statistiques
 • Request: nombre de demandes (demande de page ou d'autres éléments)
 • Html: nombre de pages demandées
 • Hosts: nombre de visiteurs (adresses uniques)
 • Month: nombre de visiteurs uniques par mois
 • Evo: Úvolution par rapport Ó avant-hier
 • Dyn: pages crées dynamiquement
 • Hack: tentatives d'effraction
 • Inter: combien de pages lit un visiteur en moyenne?
 • Load: nombre d'éléments à charger par page
Log file      Log size Request  Html  Hosts  Month  Evo  Dyn Hack Inter  Load
academy.txt     60,013   301   159   63  1,987  -3   0   0  2.52  1.89 Belgium Model Academy
bib.txt       18,379   107   50   50  1,710  -7   0   0  1.00  2.14 Boekengids bibliotheek
jacquemine.txt   266,663   983   59   40  1,160   1   0   1  1.48 16.66 Jacquemine B&B
loewe.txt       4,379   28    9    8   269  -1   0   0  1.12  3.11 Gallery Loewe Knokke
model.txt      119,574   559   296   177  3,885  49   0   1  1.67  1.89 Model Info
pics.txt      765,686  3,156   734   569 18,140  -37   3   6  1.30  4.28 Fotografie
root.txt       10,882   60   21   21  1,265  -22   4   1  1.19  2.40 Root
server.txt    1,454,981  6,059  1,777  1,360 33,298  259  24   5  1.32  3.36 Een eigen server thuis
undef.txt      20,413   127   63   43  1,032   9   0  25  1.47  2.02-
zpm.txt       526,341  2,524   441   334  9,575  15   1   1  1.32  5.71 Anciens Zeepreventorium
Totalen      3,247,311 13,904  3,609  2,665 72,058  263

Processing ready: 11-23-2017 00:38:00

Het aantal individuele bezoekers wordt redelijk goed benaderd (ik heb het vergeleken met de Google webmaster utilities). Een bezoeker is een unkeke combinatie IP adres + user agent (firefox, chrome, safari,...) die minstens één html pagina binnenhaalt. Om het aantal menselijke bezoekers te tellen wordt nagezien of ze ook de bijhorende grafische elementen ophalen: een robot haalt enkel de tekst binnen.

De lage interessantheidsratio wordt veroorzaakt door het feit dat iedere pagina één afgerond geheel vormt, en dat informatie zoken over verschillende pagina's dus niet nodig is.

Le nombre de visiteurs effectifs est assez correct, j'ai comparé les valeurs avec celles de Google webmaster tools qui donne des renseignements très complets. Un visiteur est une combinaison unique d'une adresse IP et d'un user agent (internet explorer, firefox, chrome,...) Pour différencier un visiteur humain d'un robot, je controle que les éléments graphiques d'une page sont également demandés: un robot de demande que le texte.

Le faible nombre de pages qu'un visiteur lit en moyenne est causé par le fait que chaque page forme un tout et qu'il n'est pas besoin de rechercher l'information sur plusieurs pages.


Webmaster: Marc Doigny