Belgium Model Academy | Photography | Model Info | Zeepreventorium | Computers & servers

Statistiques

Back to the roots


/root/

— No website here... —

De directory-listing van de de server logs van gisteren.
“Undefined domain” zijn HTTP/1.0 aanvragen (zonder host-aanduiding), zij worden doorverwezen naar de root.

 • Size: grootte van de logfile
 • Request: aantal requests (aanvraag van pagina of pagina-element)
 • Html: aantal pagina-aanvragen
 • Hosts: aantal individuele hosts (individuele bezoekers)
 • Month: Aantal individuele bezoekers/maand
 • Dyn: dynamisch gegenereerde pagina's
 • Hack: hackers attempts (pogingen om in te breken in de server)
 • Inter: interessantheidsratio: hoeveel pagina's leest een gemiddelde bezoeker
 • Load: gemiddeld hoeveel elementen per pagina (serverbelasting per pagina)

Le répertoire du journal de bord du serveur.
“Undefined domain” sont des demandes HTTP/1.0 (sans indication de 'host' ou domaine), qui sont renvoyées au root (racine du serveur).

 • Size: longueur du fichier de statistiques
 • Request: nombre de demandes (demande de page ou d'autres éléments)
 • Html: nombre de pages demandées
 • Hosts: nombre de visiteurs (adresses uniques)
 • Month: nombre de visiteurs uniques par mois
 • Dyn: pages crées dynamiquement
 • Hack: tentatives d'effraction
 • Inter: combien de pages lit un visiteur en moyenne?
 • Load: nombre d'éléments à charger par page
Log file      Log size Request  Html  Hosts  Month   Dyn  Hack  Inter  Load
academy.txt     58,047   280   106   92  2,238    0    0  1.15  2.64 Belgium Model Academy
bib.txt       29,543   189   64   64  2,024    0   36  1.00  2.95 Boekengids en bibliotheek
jacquemine.txt   316,057  1,158   58   40  1,274    0    2  1.45  19.97 Jacquemine B&B
loewe.txt       5,326   33   16   14   283    0    0  1.14  2.06 Gallery Loewe Knokke
model.txt      96,767   419   118   93  2,637    0   16  1.27  3.55 Model Info
pics.txt      549,599  2,367   478   405 15,381    4    2  1.19  4.91 Fotografie
root.txt       18,518   82   33   38  1,525    7    1  1.05  2.05 Root
server.txt    1,172,279  5,106  1,274   945 25,283   23    4  1.37  3.94 Een eigen server thuis
undef.txt      16,439   104   63   40  1,027    0   12  1.58  1.65-
zpm.txt       412,273  1,959   266   229  9,226    0    3  1.16  7.36 Anciens v/h Zeepreventorium
Totalen      2,674,848 11,697  2,476  1,960 61,791
Het aantal individuele bezoekers wordt redelijk goed benaderd (ik heb het vergeleken met de Google webmaster utilities). Een bezoeker is een unkeke combinatie IP adres + user agent (firefox, chrome, safari,...) die minstens één html pagina binnenhaalt. Om het aantal menselijke bezoekers te tellen wordt nagezien of ze ook de bijhorende grafische elementen ophalen: een robot haalt enkel de tekst binnen.

De lage interessantheidsratio wordt veroorzaakt door het feit dat iedere pagina één afgerond geheel vormt, en dat informatie zoken over verschillende pagina's dus niet nodig is.

Le nombre de visiteurs effectifs est assez correct, j'ai comparé les valeurs avec celles de Google webmaster tools qui donne des renseignements très complets. Un visiteur est une combinaison unique d'une adresse IP et d'un user agent (internet explorer, firefox, chrome,...) Pour différencier un visiteur humain d'un robot, je controle que les éléments graphiques d'une page sont également demandés: un robot de demande que le texte.

Le faible nombre de pages qu'un visiteur lit en moyenne est causé par le fait que chaque page forme un tout et qu'il n'est pas besoin de rechercher l'information sur plusieurs pages.


Webmaster: Marc Doigny