Belgium Model Academy | Photography | Model Info | Zeepreventorium | Computers & servers

Harde schijven gebruikt op deze server

Disques durs utilisés sur ce serveur


Contact Marc Doigny

Back to the roots

Mijn eerste eigen server thuis was een desktop PC, geplaatst in mei 2008. Vier jaren later wordt die vervangen door een nettop die een veel lager verbruik heeft.

De smart parameters laten toe de slijtage van het opslagmedium te bepalen. De huidige SMART parameters kan u hier vinden.

De schijf in deze server was oorspronkelijk een Intel SSD 520 van 60GB, geplaatst op 20 januari 2012, dit is ongeveer de startdatum van deze server. De schijf wordt nu niet meer gebruikt op de server, maar op mijn werk-PC om foto's tijdelijk op te slaan tijdens de verwerking.

Eind juli 2013 werd de schijf vervangen door een Intel SSD 520 van 120GB. Na meer dan 10 jaar bleek de SMART-waarde voor de Power On Days op nul te staan (de andere parameters waren nog allemaal goed). Voor de zekerheid heb ik maar de schijf vervangen.

Solid State Disks van Intel zijn tegenwoordig zeer moeilijk te vinden, de grootste fabrikant is nu Samsung. Maar ik heb geen standaard SSD gekocht (zeker geen "Evo" die niet betrouwbaar is op lange termijn, en ook geen "Pro"), maar een SSD voor servertoepassingen, een PM883 van 960GB. Op 1 oktober 2023 werd de SSD vervangen. Met zo'n capaciteit ben ik zeker nog een tijdje zoet, toen de schijf vervangen werd gebruikte ik 13.5GB van de 120GB.

Mon premier serveur à la maison était un ordinateur de bureau, installé en 2008. Quatre ans plus tard il a été remplacé par un nettop qui consomme nettement moins.

Les paramètres SMART permettent de déterminer l'usure du disque. Les paramètres SMART actuels peuvent être demandés ici.

Le disque qui était à l'origine dans le serveur était un Intel SSD 520 de 60GB, placé le 20 janvier 2012, la date de démarrage de ce serveur. Ce disque n'est plus utilisé dans le serveur, mais sert de tampon sur mon ordinateur de bureau pour stocker les photos pendant les retouches.

Le disque a été remplacé fin juillet 2013 par un INtel SSD 520 de 120GB. Au bout de plua de 10 ans le paramètre SMART Power On Days était tombé à zéro (tous les autres paramètres étaient pourtant en ordre). J'ai malgré tout remplacé le disque pour la fiabilité du serveur.

Les disques SSD de Intel sont difficiles à trouver, le plus gros fabricant est maintenant Samsung. Je n'ai pas acheté un SSD standard, sûrement pas un "Evo" qui n'est pas fiable à long terme, ni un "Pro", mais un SSD pour serveurs, le PM883 de 960GB placé le 1er octobre 2023. Avec une telle capacité, je suis bon pour de nombreuses années (lors du remplacement, j'utilisais 13.5GB des 120GB disponibles).


Webmaster: Marc Doigny